• Home   /  
 • Archive by category "1"

Pressemeddelelse Hvordan Skriver Man Et Essay

2 En syg forskelEn stor undersøgelse har vist, at der generelt er sammenhæng mellem levealder, sundhedstilstand og bopæl.

Kilde: DR1
Se uddraget af tv-udsendelsen En syg forskel.

Skriv et debatindlæg om sammenhængen mellem social ulighed og sygdom.
 • Søg yderligere oplysninger på internettet om denne problemstilling.
 • I dit debatindlæg skal du:
  • forklare, hvad årsager til uligheden kan være?
  • diskutere, hvem der har ansvaret for den enkeltes sundhed?
  • reflektere over, hvad der kan ske, hvis denne udvikling fortsætter?
 • Giv dit debatindlæg en rubrik.
 • Dit debatindlæg skal bringes i en trykt avis.


Kilde: DR

3 OfflineEt forlag vil udgive en samling af kortprosatekster med titlen Unge stemmer. De udskriver derfor en konkurrence blandt unge, hvor du vælger at deltage og skrive en kortprosatekst med temaet Offline i et døgn. Din kortprosatekst skal dreje sig om, hvad der kan ske, når kommunikation via mobiler eller andet elektronisk udstyr ikke er mulig.

Illustration: Anne-Marie Steen Petersen, politiken.dk

Skriv en kortprosatekst med temaet Offline i et døgn.
 • Søg inspiration på internettet til indholdet i din tekst.
 • Kravene til kortprosateksten er, at den skal:
  • foregå i Danmark
  • være realistisk
  • have en flertydig titel
  • have en åben slutning.

 • Din kortprosatekst skal være på mellem 500-600 ord.
Et eksamenssæt indeholder typisk 5 opgaver, der oftest (men ikke altid) fordeler sig således:

 • En analyse af fiktion hvor teksten/teksterne er fra nyeste tid
 • En analyse af fiktion hvor teksten/teksterne er skønlitterære tekster fra en ældre litteraturhistorisk periode
 • En analyse af non-fiktion fra nutiden (for eksempel en kronik eller nogle avisartikler)
 • En analyse af fiktion eller nonfiktion i et audiovisuelt medie (for eksempel en kortfilm, en reklamefilm eller et nyhedsindslag)
 • En essayopgave hvor du skal skrive med udgangspunkt i et tekstmateriale.

Du skal kun vælge én af opgaverne, men i undervisningen har du trænet alle de fem typer. Du skal altså være klar med analysemetoder, der egner sig til fiktion, non-fiktion og audiovisuelle medier, og du skal have viden, der giver dig mulighed for at fortolke og perspektivere i forhold til tidligere litteraturhistoriske perioder og nyeste tid. Du skal desuden være fortrolig med, hvad det vil sige at skrive et essay.

Som delopgaver kan andre skrivegenrer forekomme: sammenligning, vurdering, diskussion og perspektivering. Du kan også skulle skrive i autentiske og genkendelige formidlingsgenrer som f.eks. et forord til et katalog, et blog-indlæg, en kommentar eller en nyhedsartikel.

Du kan også blive bedt om som en del af din besvarelse at skrive en refleksion, hvor du formulerer de overvejelser, du har gjort dig i forbindelse med besvarelsen af opgaven.

Du skal logge ind for at skrive en note

One thought on “Pressemeddelelse Hvordan Skriver Man Et Essay

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *